Archieven

Schrijf u nu in: Wetgevingsupdate op 6 juni

25 april 2019 Algemeen
Op donderdag 6 juni organiseren de VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de derde Wetgevingsupdate. Bij deze derde bijeenkomst staan, naast de gebruikelijke updates, ook diverse praktijkvoorbeelden en aanpakken centraal. Dit past bij de fase waarin gemeenten zich bevinden: oefenen met de Omgevingswet.     Van informatie verzamelen naar oefenen   Over ruim anderhalf jaar... Lees verder

'Woningwet en Sociaal Huurakkoord lokaal invullen'

25 april 2019 Algemeen
Houd meer rekening met regionale verschillen en pas de uitvoering van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord aan aan de lokale situatie. Dat schrijven VNG, Woonbond, Aedes en VTW in een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer met de minister in een AO over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal... Lees verder

'Europees energiebeleid? Denk aan lokale uitvoering!'

25 april 2019 Algemeen
Een soepele energietransitie staat of valt bij voldoende afstemming tussen Europese ambities en de lokale realiteit. Dat zei André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf, op het Europese verkiezingsdebat  van VNG en Europa Decentraal op woensdag 24 april in Nieuwspoort. Het verkiezingsdebat is het eerste grote debat in Nederland in de aanloop tot de Europese verkiezingen op... Lees verder

Voortgang Herziening gemeentefonds

25 april 2019 Algemeen
Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. De afgelopen maanden hebben diverse voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden en eind maart zijn de daadwerkelijke verdeelonderzoeken van start... Lees verder

'Europese subsidies: behoud link met lokale overheden'

24 april 2019 Algemeen
Het partnerschap tussen de EU, de lidstaten en de lokale overheden moet worden verdiept. Dat benadrukte Rapporteur Rob Jonkman bij zijn advies woensdag 10 april bij het Comité van de Regio’s (CvdR).  In dit advies pleit hij voor betere coördinatie met lokale overheden rond cohesiebeleid.  Het advies van Rob Jonkman, wethouder van Opsterland, werd met... Lees verder

Onderzoek jeugd toont noodzaak financiële compensatie aan

24 april 2019 Algemeen
Vandaag zijn de onderzoeken jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken te doen, naar buiten gekomen. Het onderzoek bestond uit een nadere analyse van het fonds tekortgemeenten, een onderzoek naar de volumegroei en een diepte-onderzoek in 26 gemeenten. Volume-onderzoek Het volume-onderzoek laat een toename zien van het aantal jongeren... Lees verder

Online publicatie van erfgoed makkelijker

24 april 2019 Algemeen
Het wordt makkelijker voor erfgoedinstellingen zoals archiefinstellingen en musea licenties te krijgen om werken te digitaliseren en online te publiceren. Ook worden mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed verruimd. Op 15 april heeft de Raad van Ministers van de EU de nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen, waarin dit... Lees verder

Position paper eerste aanzet zienswijze accountantscontrole

24 april 2019 Algemeen
Een delegatie van de VNG commissie Financiën heeft in maart 2019 samen met een delegatie vanuit het IPO gesproken met de commissie toekomst accountancysector. In dit gesprek zijn een aantal vraagstukken besproken. De bredere VNG reactie op deze vraagstukken is verwerkt in een position paper. Aanleiding Eind 2018 heeft de minister van Financiën de onafhankelijke... Lees verder

Werklab voor communicatieadviseurs Omgevingwet

23 april 2019 Algemeen
Wilt u weten hoe u als communicatieadviseur een goede bijdrage kan leveren aan de veranderopgave die de Omgevingswet met zich meebrengt? Het programma Invoering Omgevingswet van de VNG organiseert het werklab ‘De rol van de communicatieadviseur bij de veranderopgave Omgevingswet’. De invoering van de Omgevingswet is voor gemeenten een grote transitie, ook in de manier waarop... Lees verder

Overzicht van contactpersonen landelijke toegankelijkheid

23 april 2019 Algemeen
We hebben op de VNG-site een lijst gepubliceerd van contactpersonen voor de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De verwachting is dat dit positief bijdraagt aan het contact tussen gemeenten over casussen. Alle betrokken personen gaven toestemming voor de publicatie van hun gegevens voor dit doel. Contactpersonen voor de landelijke toegankelijkheid (excel) Wijzigingen of... Lees verder

Rijk en EU werken aan Chinastrategieën

23 april 2019 Algemeen
De relatie met China is wereldwijd in beweging. Bedrijven handelen graag met China, maar er zijn ook zorgen over de groeiende macht en invloed van het land. In ons land werkt het Rijk aan een nationale Chinastrategie, decentrale overheden is om input gevraagd. De Europese Unie presenteerde in maart 2019 een tienpuntenplan voor de diplomatieke relaties... Lees verder

Gesprek met Kamerleden over wietexperiment

23 april 2019 Algemeen
Vorige week donderdag, 18 april, sprak de VNG met Tweede Kamerleden over het experiment gesloten coffeeshopketen (bekend als het ‘wietexperiment’). Naar aanleiding van het verschijnen van de AMvB die het experiment regelt, vroegen we de Kamer onlangs om een hoorzitting. Het is goed dat er een voorstel ligt om te komen tot een experiment voor een... Lees verder

Modernisering Wet op de lijkbezorging: VNG-inbreng aan Kamer

19 april 2019 Algemeen
Met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging beoogt het kabinet om de wet te moderniseren en individuele keuzes zo min mogelijk te belemmeren. Gemeenten achten het belangrijk dat bij overlijden een waardig en passend afscheid mogelijk is. Verder is het belangrijk dat de wet voldoende waarborgen biedt voor de gemeentelijk dienstverlening rond overlijden. Nieuwe... Lees verder

Expertiseteam lokale journalistiek mag 'stevig advies' geven

19 april 2019 Algemeen
De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap. Op 18 april was de eerste vergadering van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek. Jan van Zanen, voorzitter van het VNG-bestuur, zei te rekenen op een ‘stevig... Lees verder

Nieuw festival om de democratie te vieren

18 april 2019 Algemeen
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks. Het festival is een initiatief van de VNG en het... Lees verder

Persoonsgerichte aanpak voor kwetsbaren: bestuurlijk overleg

18 april 2019 Algemeen
Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid, burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen namens de VNG. Hieronder een korte terugblik. Goede zorg en ondersteuning Minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) vinden het belangrijk... Lees verder

Start samenwerking voor meer vakmensen voor verduurzaming

17 april 2019 Algemeen
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. De VNG is een van de ondertekenaars van deze intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’. Voor het realiseren van de oplossingen in de energietransitie moet behoorlijk wat werk verzet worden. In de... Lees verder

Kamerlid Omtzigt stelt Kamervragen over eigen amendement

17 april 2019 Algemeen
Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft samen met zijn collega Van der Molen (CDA) op 2 april 2019 Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over zijn eigen amendement. Door een aangenomen amendement van Omtzigt op het Belastingplan 2019 hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ het woningtarief... Lees verder

Hervorming lokaal belastinggebied stap dichterbij?

17 april 2019 Algemeen
In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat om een ‘technisch ambtelijke verkenning’ van een breed palet’. ‘Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden. In samenwerking... Lees verder

Blockchain – Een praktische handleiding voor overheden

17 april 2019 Algemeen
‘Blockchain – Een praktische handleiding voor overheden’ is een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie. Aanleiding publicatie Binnen de Nederlandse overheid wordt al veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. Zo zijn er ruim honderd pilots uitgevoerd binnen de lokale overheid (bijvoorbeeld binnen de VNG Pilotstarter). Blockchain biedt mogelijk antwoord op de vraag: hoe... Lees verder