Archieven

Proef koppelt omgevingsvisie en Sustainable Development Goal

22 februari 2019 Algemeen
Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten. De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering van de omgevingswet, onder meer door het samen... Lees verder

Consultatie Aanvullingsbesluit Natuur

22 februari 2019 Algemeen
De VNG roept gemeenten op, om met spoed deel te nemen aan de consultatie Aanvullingsbesluit Natuur. Het kabinet wil de Wet natuurbescherming integreren met de Omgevingswet, zodra die wet in werking treedt. De Omgevingswet heeft een meer kaderstellend karakter dan de Wet natuurbescherming. Daarom zullen veel inhoudelijke regels van de Wet natuurbescherming in het Aanvullingsbesluit... Lees verder

Terugblik commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 14 februari

22 februari 2019 Algemeen
In de commissievergadering is onder andere gesproken over financiën/sturing en sportbeleid tot de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. SCP, CBP en het programma Integraal Werken in de Wijk hielden een presentatie over de staat van het sociaal domein en wijkteams. Uitvoering moties ALV VNG en het Rijk zijn intensief met elkaar in gesprek over de uitvoering van... Lees verder

Wat kan het programma Langer Thuis betekenen voor uw regio?

21 februari 2019 Algemeen
Ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud laten worden, met een goede kwaliteit van leven: dat is het doel van het programma Langer Thuis. De inzet is om de lokale en regionale partijen hierbij te ondersteunen en te helpen versnellen. Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen? Langer Thuis stelde een factsheet op met... Lees verder

De baten van bomen: resultaten van i-Tree Eco in Nederland

21 februari 2019 Algemeen
Een groene omgeving stimuleert de gezondheid en milieukwaliteit. En het is een belangrijk middel in de noodzakelijke klimaatadaptatie. Bomen zijn hierin onmisbaar. Maar hoe meet je de baten van bomen? Dat kan met het programma iTree Eco Nederland. Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, nam bij de lancering op 14 februari het eerste... Lees verder

Terugblik commissie PSI februari 2019

21 februari 2019 Algemeen
De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 14 februari samen met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Op de agenda stond een presentatie over de staat van het sociaal domein.  Vervolgens sprak de commissie in de eigen vergadering onder andere over toezicht en handhaving en inburgering.  De staat van het sociaal domein De commissies werden... Lees verder

Gemeenten roepen Kamer op: Kies voor energieneutraal bouwen

20 februari 2019 Algemeen
De VNG roept Tweede Kamerleden op, om in de nieuwe bijna energieneutraal (BENG) norm te kiezen voor energieneutraal bouwen. De Kamer vergadert donderdag over dit onderwerp. In 2015 is een voorstel gedaan om de nieuwbouw vanaf 2020 bijna energieneutraal te laten zijn.Gebouwen die nu aan de voorraad worden toegevoegd dienen neutraal of bij voorkeur leverend... Lees verder

FAQ's invoering nieuw rechtspositiebesluit ambtsdragers

20 februari 2019 Algemeen
Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers krijgt de VNG veel vragen zoals: hoe zit het met de verstrekking van ICT-middelen in het oude en nieuwe regime, hebben raadsleden ook recht op vergoeding van reiskosten etc. Deze en andere vragen hebben wij met de antwoorden voor u op een rij... Lees verder

Digitale publicatie processen-verbaal verkiezingsuitslagen

20 februari 2019 Algemeen
De VNG vraagt gemeenten aandacht te hebben voor de verplichting om de processen-verbaan van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11) te scannen en op hun website te plaatsen. Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats. Dit zijn de eerste verkiezingen waarbij... Lees verder

Workshops Prodemos over verkiezingen in begrijpelijke taal

20 februari 2019 Algemeen
Op 20 maart 2019 gaan we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. ProDemos biedt aan twaalf gemeenten workshops aan speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Onder de noemer ‘ProDemos Schuift aan: Stem jij ook?’ Doet uw gemeente ook mee in de organisatie? ‘Ik word altijd zenuwachtig van de rij,’ begint Wouter... Lees verder

'DEALS voor inclusieve groei integraal benaderen'

20 februari 2019 Algemeen
 Een geïntegreerde benadering is voorwaarde voor succes in het DEALS project voor inclusieve groene groei in steden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Dat zei Ellen van Reesch, raadslid voor Groenlinks in de gemeente Bronckhorst, tijdens de expert meeting op 18 januari. Het DEALS project draagt bij aan coördinatie tussen en binnen overheden en samenwerking... Lees verder

Utrechtse raadsleden adopteren Global goals

20 februari 2019 Algemeen
Utrechtse raadsleden trapten op 7 februari een campagne af om de bekendheid van de zeventien Global Goals te vergroten en de doelen te verbinden aan het gemeentelijk beleid. De Global goals zijn wereldwijd afgesproken onwikkelingsdoelstellingen. De raadsleden hebben één of meerdere doelen geadopteerd en gaan als ambassadeurs met hun doelen aan de slag. Dit doen... Lees verder

Financiën licht wetsvoorstel WOZ toe op Belastingconferentie

20 februari 2019 Algemeen
De huidige Wet WOZ is op dit moment nog onvoldoende ingericht op het feit dat belanghebbenden tegengestelde belangen bij een WOZ-waarde kunnen hebben. Daarom moet de Wet WOZ hierop aangepast worden. Op dit moment loopt de consultatieperiode voor het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming WOZ ten einde. Doel van dit wetsvoorstel is om de rechtsbescherming van belanghebbenden... Lees verder

Werkgroep Principes voor digitale stad van start

19 februari 2019 Algemeen
15 februari was de kick off bijeenkomst van de werkgroep Principes voor de digitale stad. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 tijdens de BALV aan alle VNG leden voor te leggen. Eindhoven en Amsterdam hebben... Lees verder

Aanpak ondermijning vraagt om interne informatiedeling

18 februari 2019 Algemeen
Door hun breed scala aan wettelijke taken en bevoegdheden beschikken gemeenten intern over zeer veel informatie. Als zij bij aanwijzingen van ondermijning deze informatie naast elkaar mogen leggen, kunnen zij de bestuurlijke aanpak ervan versterken en (strafrechtelijke) partners beter informeren. Het wordt hierdoor mogelijk ondermijning (veel) sneller te signaleren en aan te pakken, en waar... Lees verder

Terugblik Algemeen Overleg Schulden en Armoede 14 februari

18 februari 2019 Algemeen
Staatssecretaris Van Ark, minister Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Snel van Financiën waren uitgenodigd voor het overleg Schulden en Armoede van 14 februari. Het kabinet haalde de angel uit het debat met een brief aan de Kamer waarin maatregelen staan over de beslagvrije voet. Per 2021 moet er een definitieve regeling komen om de beslagvrije... Lees verder

Terugblik adviescie. Rechtspositie Politieke ambtsdragers

18 februari 2019 Algemeen
De commissievergadering van 14 februari 2019 stond in het teken van onder andere de invoering van het nieuwe Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het conceptbeleidsplan van de commissie en de governance van het rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK. Nieuwe Rechtpositiebesluit Er is gesproken over de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit. De meeste onduidelijkheden bestaan over... Lees verder

Afspraken Wnra en Cao Gemeenten definitief

18 februari 2019 Algemeen
De VNG en de vakbonden hebben de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden. In dit bericht staat een overzicht van de uitkomsten van de ledenraadpleging. De VNG geeft op 4 maart... Lees verder

Online OMOOC cursussen ‘Digitalisering doet ertoe’

18 februari 2019 Algemeen
Steeds meer zaken tussen inwoners en overheid worden digitaal geregeld. Deze digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het werk van medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere publieke organisaties verandert erdoor. In zes online open cursussen onderzoekt Wouter Welling, beleidsadviseur Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de impact van... Lees verder

Capelle aan den IJssel is Vrijwilligersgemeente van het jaar

18 februari 2019 Algemeen
Capelle aan den IJssel is verkozen tot ‘Vrijwilligersgemeente van het jaar’. De gemeente kreeg deze eervolle vermelding, onderdeel van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019, voor de brede ondersteuning en waardering van het lokale vrijwilligerswerk. De jury prijst vooral de innovatieve aanpak, zoals de inzet van studenten van de Erasmus Universiteit en de koffie-estafette van de wethouder.... Lees verder