Archieven

Groot aantal gezondheidsdata nu toegankelijk via app

10 december 2018 Algemeen
De Gezondheidsenquête die GGD’en, RIVM en CBS iedere vier uitvoeren, levert een grote hoeveelheid informatie op over de gezondheidstoestand van Nederlanders. Een aantal gegevens wordt getoond in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en op de dashboards van Waarstaatjegemeente.nl. Door GGD GHOR Nederland is nu ook een app (‘GGD Gezondheidsdata’) ontwikkeld waarmee een veel groter aantal... Lees verder

Terugblik VNG-commissie PSI december

10 december 2018 Algemeen
De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 6 december gezamenlijk met de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en sprak onder andere over de strategische agenda van de beide commissies. In de eigen vergadering daarna werd onder andere geproken over het breed offensief en de werkkamer Strategische agenda Tijdens de tweedaagse bijeenkomst van de VNG-commissies... Lees verder

Van Zanen: een kostenneutrale overstap naar aardgasvrij

10 december 2018 Algemeen
De VNG gaat voor een kostenneutrale overstap op een gasloos huishouden. Dat vertelde VNG-voorzitter Jan van Zanen aan de Telegraaf. Onze voorzitter geeft aan dat zonder deze kostenneutrale overstap de energietransitie onder druk komt te staan en de VNG niet geen handtekening onder het Klimaatakkoord kan zetten. Hiermee belicht Van Zanen één van de drie... Lees verder

Actieprogramma Weer Thuis! presenteert de resultaten

7 december 2018 Algemeen
Nog veel mensen blijven te lang in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, terwijl ze toe zijn aan zelfstandig wonen. Mensen uit de opvang of beschermd wonen beter laten doorstromen naar een eigen woning, inclusief goede begeleiding: dat was het doel van het actieprogramma Weer Thuis! Anderhalf jaar geleden gingen in acht regio’s woningcorporaties, gemeenten... Lees verder

‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’

7 december 2018 Algemeen
Dat is het advies van Kwartiermaker René Peeters. Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken.  René Peeters schreef als Kwartiermaker het advies ‘Mét andere ogen’.  Knelpunten Ouders en kinderen worden nog te... Lees verder

7 december 2018 Algemeen - ICT
Klik hier om de nieuwsbrief van november 2018 te lezen.

VNG Berichtenapp overgenomen door ZilliZ: wat verandert er?

7 december 2018 Algemeen
De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code zodat de app kan worden doorontwikkeld. Met de VNG Berichtenapp... Lees verder

Elke dag beter: 24-uursbijeenkomst Zorg voor de Jeugd

7 december 2018 Algemeen
Op 19 en 20 november vond de 24-uursbijeenkomst Zorg voor de Jeugd plaats. Hoe gaan we bijdragen aan jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering die merkbaar en meetbaar steeds beter wordt? Dit is de overkoepelende opgave van het programma Zorg voor de Jeugd. Lees het verslag van de bijeenkomst! 24-uurs sessie Een brede vertegenwoordiging van gemeenten, professionals,... Lees verder

Gemeenten met partners aan de slag voor verkeersveiligheid

6 december 2018 Algemeen
Samen met het Rijk, provincies en vervoerregio’s is vandaag het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gepresenteerd. Het plan richt zich op het preventief bestrijden van risico’s en een regionale aanpak van verkeersveiligheid met als doel: nul verkeersslachtoffers. Naast veilige infrastructuur, bevat het plan ook aandachtspunten als technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer.... Lees verder

Rol vertrouwenspersonen binnen organisaties vaak onduidelijk

5 december 2018 Algemeen
Uit het rapport ‘De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven’ blijkt dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van hun vertrouwenspersoon te ontwikkelen, hun positie te versterken en meer werk te maken van een veilige organisatiecultuur. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het rapport het onderzoeksrapport ‘De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en... Lees verder

Routekaart voor innovatieve financieringsinstrumenten

5 december 2018 Algemeen
Wat zijn nieuwe, innovatieve manieren om maatschappelijke projecten te financieren? Welke voordelen levert het werken met een revolverend fonds op? Hoe richt u een prijsvraag in? Kunt u ook netwerken subsidiëren? Of met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren? De routekaart ‘Financieren in netwerken’ geeft antwoord op dit soort vragen. De online tool is 30 november... Lees verder

75 jaar vrijheid: samenwerking gemeenten en Nationaal Comité

4 december 2018 Algemeen
De VNG heeft een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma rondom 75 jaar vrijheid. Dit betekent dat gemeenten gevraagd wordt om naast herdenkingen en vieringen in de gemeente, deel te nemen aan het nationale programma. De VNG onderschrijft het belang van de viering van 75 jaar vrijheid en... Lees verder

Terugblik workshop Principes voor Digitale Stad

4 december 2018 Algemeen
Tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 november namen 38 gemeentebestuurders deel aan de workshop over de Principes voor de Digitale Stad. Jim Janssen, wethouder Maastricht en lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving en Stijn Steenbakkers, wethouder van Eindhoven, introduceerden het onderwerp. Zij gaven een toelichting op de vier principes die door de gemeenten Eindhoven en... Lees verder

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

4 december 2018 Algemeen
De Zorg- en Veiligheidshuizen willen nu en in de toekomst fungeren als regionale expertisecentra voor complexe gevallen waarbij sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk. Het zijn netwerken waarin kennis is gebundeld en procesregie wordt geboden om tot doorbraken te komen. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste... Lees verder

Samen investeren in duurzame scholen (sessie BALV)

4 december 2018 Algemeen
Gemeenten staan samen met scholen voor de uitdaging om alle schoolgebouwen te verduurzamen. Tijdens de sessie: ‘samen investeren in duurzame scholen’ werd een case gepresenteerd uit de gemeente Smallingerland. Hoe is daar een schoolgebouw succesvol verduurzaamd? De budgetten om alle schoolgebouwen te verduurzamen zijn verdeeld over beide partijen: gemeenten en scholen. Dit vraagt om samenwerking... Lees verder

VNG feliciteert Breda met winnen Access City Award

4 december 2018 Algemeen
Breda heeft in Brussel de Access City Award ontvangen: de Europese prijs voor de stad die het meest toegankelijk is voor mensen met een handicap. Samen met het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’, ondernemers,  partners en vrijwilligers is er hard gewerkt aan een betere toegankelijkheid van onze stad. – reactie gemeente Breda –... Lees verder

Spreadsheet simulatie begrotingsruimte beschikbaar

4 december 2018 Algemeen
Op het VNG gemeentefinanciën-congres en de bijeenkomst van de BNG bank voor gemeenten tot 30.000 inwoners heeft VNG medewerker Jan van der Lei een presentatie over de begrotingsruimte van gemeenten verzorgd. Op het congres gemeentefinanciën werd hij bijgestaan door Ed Peek van de gemeente Zaanstad. Tijdens deze presentaties is door gemeenten verzocht om aan gemeenten... Lees verder

Job Cohen ontvangt Prijs der Gemeenten

4 december 2018 Algemeen
Job Cohen heeft na het uitspreken van zijn afscheidsrede als Thorbeckehoogleraar de Prijs der Gemeenten ontvangen. Jantine Kriens overhandigde de Prijs aan Cohen vanwege zijn werkzaamheden ‘in dienst van de samenleving’. Thorbeckeleerstoel Job Cohen werd in 2014 benoemd tot Bijzonder hoogleraar van de Thorbeckeleerstoel. Na zijn afscheidsrede op 30 november blikte algemeen directeur van de VNG,... Lees verder

Resultaten VNG-uitvoeringstoets Wmo-abonnementstarief

4 december 2018 Algemeen
In overleg met het ministerie van VWS liet de VNG een uitvoeringstoets doen op het z.g. Wmo-abonnementstarief: het instellen van een vaste eigen bijdrage van cliënten aan Wmo-voorzieningen. Onder meer werd een enquête uitgezet onder gemeenten. Een belangrijk risico dat we zien bij de invoering van het wetsvoorstel is de onzekerheid die gemeenten op een aantal... Lees verder