Budgetten jeugdzorg moeten aansluiten op de kosten

Het CBS laat zien dat daar waar de centrale overheid een overschot optekent, lokale overheden rode cijfers zien. Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro, weer iets hoger dan in 2017.

Onder meer door de enorme stijging van de vraag van jeugdhulp, zonder compensatie van het Rijk, gaven gemeenten meer uit dan ze binnenkregen. Ook de beperkende maatregelen bij de WMO doen hier geen goed. Hiermee zijn zoals voorzitter VNG-commissie Financiën Udo Kock het verwoordt in het VNG magazine ‘de tekorten in het sociaal domein nog steeds graat in de keel’.

Acties gemeenten

In het interview zegt Kock dat gemeenten er zelf al van alles aan doen om de stijgende kosten het hoofd te bieden. ‘Gemeenten zijn intern druk bezig meer grip te krijgen op de instroom en andere mogelijkheden om de kosten te verlagen, zoals selectiever omgaan met het sluiten van contracten. Daarnaast kan het lonen om de administratieve lasten terug te dringen’, aldus Kock. Ondanks deze acties blijven de budgetten ontoereikend.

Budgetten moet aansluiten op kosten

De VNG vindt dat de budgetten voor de jeugdzorg moeten aansluiten op de kosten. Pas dan zullen gemeenten financiële ruimte krijgen voor andere belangrijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie waar de gemeenten ook voor staan. De tekorten in het sociaal domein werken immers door in alle hoeken van de gemeentebegroting.

Meer informatie