Blog Omgevingswet: inzoomen – uitzoomen

In haar nieuwe blog schrijft Kristel Lammers over het menselijk verlangen om ingewikkelde opgaven te versimpelen. In hoeverre helpt ons dat in de gang naar de invoering van de Omgevingswet? Hoe kunnen we, zonder afbreuk te doen aan de nuance en de variëteit, iets eenvoudigs bieden dat houvast geeft?

Kristel Lammers is bestuurskundige, veranderkundige en programmamanager Omgevingswet bij de VNG.

Meer informatie: