Blog Omgevingswet: een oud zeilbootje

Wat doe je als de druk wordt opgevoerd? Kun je dan over de grenzen van je eigen belang heen kijken en het collectieve belang voorop zetten? Wat mag er dan allemaal gezegd worden? En wat niet? Zijn het vooral meningen en moeten die er ook allemaal mogen zijn?

Kristel Lammers leest in haar oude zeilbootje over de noodzaak van een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid in de politiek in het algemeen, en ziet een parallel met de Omgevingswet.

Kristel Lammers is bestuurskundige, veranderkundige en programmamanager Omgevingswet bij de VNG.

Meer informatie: