Bijeenkomsten PGB-beleid en -uitvoering: schrijf nu in

‘Maak van het PGB geen olifant!’ Dat is het motto van een reeks regiobijeenkomsten en 2-daagse werkateliers in september, oktober en november. Tijdens de bijeenkomsten staan (onderlinge) kennisoverdracht, beleid van gemeenten en ervaringen van budgethouders centraal.

Meld u nu aan voor (een van) deze bijeenkomsten en werkateliers.

Programma

De dag begint met een plenair programma met gastsprekers. In afzonderlijke thematafels komen deze onderwerpen aan de orde:

1. Kwaliteit en PGB informeel
2. Toegang tot PGB
3. PGB bij Beschermd Wonen en Wooninitiatieven
4. Signaal van fraude bij PGB en wat dan?
5. Toekomsttafel PGB (IPGB + gezin gebonden budget)

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met het persoonsgebonden budget in de Wmo en Jeugdhulp.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier

Meer informatie