Basisniveau DSO-LV is in zicht

Het landelijk programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV) gaat z’n laatste kwartaal in. Het basisniveau DSO-LV wordt in januari opgeleverd. Maar het stelsel werkt al; de drie ketens zijn op elkaar aangesloten.

Meer dan vijfhonderd medewerkers van gemeenten, andere overheden en overheidsorganisaties kwamen dinsdag in Zeist naar de een-na-laatste kwartaaldemonstratie van het DSO-LV. Productmanager Joyce de Jong toonde hoe de hele keten werkt. Overheden kunnen plannen en omgevingsdocumenten aan het DSO aanbieden en koppelen aan werkingsgebieden. Het systeem kan tonen welke regels in een gebied gelden en gebruikers faciliteren bij het checken en indienen van een vergunningaanvraag. Ook kunnen gebruikers straks zoeken wat er kan en mag op een bepaalde locatie.

Listig vraagstuk opgelost

Een listig vraagstuk is tot een goede einde gebracht; Het programma heeft een stabiele versie opgeleverd van de STOP/TPOD. Dit is de standaard die overheden en leveranciers nodig hebben om publicaties en omgevingsdocumenten op een eenduidige manier aan te bieden aan het DSO.

Basisniveau

‘Het basisniveau van het DSO-LV is niet hetzelfde als het huidig niveau van dienstverlening, maar het komt in de buurt,’ zegt programmadirecteur Bert Uffen. Het huidige DSO-LV werkt voldoende om het inwerkingtreden van de Omgevingswet te ondersteunen. ‘Nu komt het op jullie aan,’ zegt hij tegen gemeenten en andere overheden. ‘Het jaar 2020 is het jaar om aan te sluiten, te oefenen en om het DSO te vullen met plannen, begrippen en vragenbomen (toepasbare regels). Het is belangrijk om te plannen wanneer je wilt aansluiten, benadrukt Uffen. ‘Als iedereen het volgend jaar december doet, gaat het niet goed.’

Migratie bestaande voorzieningen

De migratie van bestaande voorzieningen zoals het OLO, AIM en Ruimtelijke Plannen wordt voorbereid in het volgende kwartaal. Evenals het uitbouwen van het DSO met nieuwe functionaliteiten en het aansluiten van informatiebronnen over de fysieke leefomgeving. Volgend jaar draagt het programma DSO-LV het estafettestokje over aan de Tactische Beheer Organisatie (TBO) die in handen is van het Kadaster. Pieter Eshuis is benoemd als directeur. ‘Ik zit al een poosje in de cockpit op de stoel van de copiloot zodat we eind dit jaar, als de opdrachtgevers het DSO-LV hebben geaccepteerd, van stoel kunnen wisselen.’

Kwartaaldemonstratie

Na de demonstratie van de werkende keten door productmanager Joyce de Jong, demonstreert Rick Bleeker (Rijkswaterstaat) live een vergunningaanvraag. Alles werkt, en toch lukt het niet aan het eind; één veld is niet goed ingevuld en dat heeft het systeem onthouden. Hilariteit in de zaal. Ook wordt getoond hoever de samenwerkingsfunctionaliteit is waarin verschillende overheden informatie kunnen uitwisselen. Tim in ’t Veld (Blind Mobility) maakt indruk met zijn demonstratie van waar blinden en slechtzienden tegenaan lopen bij het gebruiken van een website. Zijn ervaringen worden gebruikt om het DSO-LV in dit opzicht te verbeteren.

Casco

Daniël van Dijk (VNG) vertelt hoe gemeenten aan de slag kunnen met het casco voor het omgevingsplan, dit is een voorbeeldstructuur waarin voorbeeldregels staan waarmee gemeenten kunnen oefenen. Hoe kunnen zij straks hun omgevingsplan aansluiten op het DSO? De VNG heeft  een leergang ontwikkeld voor het maken van een omgevingsplan. Nieuwe staalkaarten (voor het omzetten van onderdelen van verordeningen naar het omgevingsplan) zijn in de maak. Ook werkt de VNG aan stelselcatalogus, een lijst met begrippen en definities. Want, een goed digitaal stelsel staat of valt met een eenduidig gebruik van begrippen.

Gemeenten in de praktijk

In de praktijk zijn overal gemeenten al bezig met het DSO, blijkt aan het eind van de plenaire kwartaaldemonstratie. De gemeente Edam Volendam laat zien hoe ze een pilot doet met een omgevingsplan voor het Westerbuitengebied. Juridische regels worden in de taal van de standaard gekoppeld aan werkingsgebieden en aangeboden aan het DSO-LV. Ook worden regels geannoteerd, zo kunnen gebruikers filteren. De les is om van te voren goed te selecteren wat je wel/niet annoteert.

BGT basis voor omgevingsplan

De gemeente Rijssen-Holten toont hoe ze de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gebruikt als basis voor het omgevingsplan. Dit blijkt goed te werken omdat het kaartbeeld aansluit bij de feitelijke situatie. De gemeente legt verschillende lagen over de BGT: basisfuncties (bijvoorbeeld: agrarisch landschap), functies (agrarisch bedrijf) en zoneringen (grondwaterbescherming, archeologische verwachtingen etc.). Het leidt tot een adequaat, integraal beeld van geo-informatie, ruimtelijke ordening en juridische informatie. ‘Maar’, zegt inleider Jeroen Nijsink, ‘het is veel werk’. Zijn boodschap luidt: begin op tijd!

Meer informatie

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet vindt u alle presentaties en kunt u de livestream terugkijken