Balkon of tuin (weer) verplicht bij nieuwe zorgwoningen

Buiten kunnen zitten bij je huis is belangrijk voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het realiseren van een buitenruimte (balkon, tuin) wordt daarom weer verplicht bij de bouw van nieuwe zorgwoningen.

De bepaling in het Bouwbesluit waarin staat dat de verplichting van een buitenruimte niet geldt voor woningen met een zorgfunctie, komt te vervallen. Dit heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer vorige week per brief laten weten.

Ongelijke behandeling

De minister komt hiermee terug op een besluit van het vorige kabinet om de verplichte aanleg van een buitenruimte te schrappen bij woningen met een zorgfunctie. Ieder(in) had samen met Per Saldo, WijstaanOp, KBO-PCOB en de Oogvereniging gevraagd de uitzonderingsbepaling te schrappen omdat deze ongelijke behandeling van mensen met een zorgvraag strijdig is met het VN-verdrag Handicap.

Meer informatie