Analyse Rijksbegroting 2020: de betekenis voor gemeenten

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief ‘VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020’.

De Miljoenennota belooft op meerdere vlakken een impuls voor gemeenten. De financiële problemen van gemeenten zijn hiermee echter nog niet opgelost. Met name de schommelingen in het accres, als gevolg van onderbestedingen door het kabinet, zijn een punt van discussie. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd een motie aangenomen om aanpassingen te doen aan de trap-op-trap-af-systematiek.

Gunstige maatregelen voor gemeenten

In de Rijksbegroting zijn uitgaven opgenomen ten voordele van gemeenten, zoals het extra geld voor de jeugdzorg en het klimaat.

Daarnaast zijn er maatregelen die niet rechtstreeks gekoppeld worden aan de gemeentebegroting, maar die wel van groot belang zijn voor onze inwoners, zoals de pensioenen en de volkshuisvesting.

VNG blijft in gesprek met kabinet

Nederland staat er goed voor, maar dat moet ook bij gemeenten voelbaar worden. De komende tijd zullen we stevig in gesprek blijven met het kabinet over onze financiële positie.

Meer informatie