Akkoord over Cao SW 2019

De Cao SW 2019 is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. FNV Overheid en CNV overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. Dit percentage is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon van juli 2019. De nieuwe loontabel wordt zo spoedig mogelijk op de site https://caosw.nl geplaatst.