Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering 2019

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG staan online. U kunt de agenda en bijlagen downloaden via https://vng.nl/agenda-alv-2019. De ALV is op woensdag 5 juni in Barneveld, tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres 2019.

Op de agenda van de ALV staan onder andere:

  • Jaarverslag 2018
  • Contributievoorstel 2019
  • Meerjarenstrategie ‘Gemeenten 2024’
  • Uitvoering moties, waaronder de motie Structurele afspraken sociaal domein (jeugd)
  • Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
  • Klimaatakkoord

Meer informatie