Afspraken over in Cao Gemeenten geregelde ontslagregeling

Op 26 oktober 2018 heeft het LOGA afspraken gemaakt over het instellen van een in de Cao Gemeenten geregelde ontslagcommissie; de Cao Ontslagcommissie. In onze ledenbrief informeren we u daarover.

Onderwerpen ledenbrief

De ledenbrief behandelt:

  • De achtergrond van het LOGA-besluit om een Cao Ontslagcommissie in te stellen 
  • Het toetsingskader dat bij de behandeling van ontslagverzoeken door de commissie zal worden gehanteerd
  • Hoe de ontslagcommissie in de cao wordt geregeld
  • De gevolgen van de toepassing van het private ontslagrecht op de lokale afspraken tussen werkgevers en vakbonden, die zijn neergelegd in sociale plannen en – statuten.

Verder is als bijlage bij de ledenbrief gevoegd een korte handreiking voor het actualiseren van sociaal plan en statuut. Op korte termijn publiceert de VNG de geactualiseerde versie van het VNG model-sociaal statuut.

Meer informatie