Actualisatie marktverkenning Omgevingswet Software

VNG voert namens alle gemeenten een marktverkenning uit onder leveranciers naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De eerste resultaten van de marktverkenning zijn in juli gepubliceerd en de actualisatie van de beantwoording door leveranciers staat nu online.

Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en Toepasbare Regels. De vragen en antwoorden uit de marktverkenning zijn gericht op het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per 1 januari 2021 geïmplementeerd moeten hebben. Denk aan de software voor vergunningverlening waarmee een gemeente per 2021 is aangesloten op het Omgevingsloket van de DSO landelijke voorziening. Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode na 2021. Daarbij ligt de focus op een integraal samenhangende oplossing met aanvullende functionaliteiten.

Meer informatie: