Abonnementstarief Wmo: veelgestelde vragen aangevuld

Hoe ver bent u met de voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief Wmo? Om op tijd klaar te zijn, is het zaak de inzet en werkzaamheden goed in de planning te hebben. Via veelgestelde vragen geven we antwoord op vragen over te maken beleidskeuzes, de voorbereiding en de uitvoering.

De vragen en antwoorden zijn eind juli en halverwege augustus aangevuld. Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. 

         >> Vraag en antwoord Abonnementstarief Wmo <<

Meer informatie

De veelgestelde vragen zijn onderdeel van ons dossier Abonnementstarief Wmo: hier vind u ook de op 12 juni verzonden ledenbrief, de videoregistratie van een recent webinar, nieuws, een agenda en documenten:

Dit najaar zijn er zeven regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein, daar komt ook de implemtatie van het abonnementstarief aan de orde:

Zie ook