Abonnemenstarief Wmo: hoe staat het met de voorbereiding?

De Tweede Kamer stemde op 9 april in met het wetsvoorstel tot invoering van een z.g. abonnementstarief in de Wmo. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel, maar in de voorbereiding is al het nodige gebeurd. Waar staan we nu?

Met de voorbereidingen kon niet gewacht worden tot de besluitvorming was afgerond, in de notitie hieronder leest u in hoofdlijnen waar we nu staan en waarmee u als gemeente zelf aan de slag moet.

Ledenbrief en handreiking

We verwachten dat de wetswijzing in mei wordt gepubliceerd. De VNG stuurt u dan een ledenbrief met nadere informatie over de door gemeenten te maken (beleids)keuzes en de aanpassing van de verordening daarop. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) komt in mei met een handreiking over het informatiemodel (de inrichting van het berichtenverkeer met het GAK).