Aardgasvrije proeftuinen: tweede uitvraag in september

Medio september kunnen gemeenten zich weer aanmelden als proeftuin Aardgasvrije wijken. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend. In de tussentijd volgen bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag.

De proeftuinen zijn nodig om te leren hoe de wijkgerichte aanpak van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan worden ingericht en opgeschaald. Belangrijk onderdeel daarbij is de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, wordt ook aandacht besteed aan technieken zoals waterstof en groengas en aan maximale spreiding in de proeftuinen. De minister van BZK heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse ‘portefeuille aan proeftuinen’.

Start aanvraag nog onzeker

Na het reces vindt in de Kamer nog een vervolgdebat (VAO) plaats over de aardgasvrije wijken. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer dan moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. 

Ronde van Nederland

In oktober en november 2019 organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) samen met het Expertise Centrum Warmte (ECW) een serie (provinciale) bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst krijgen gemeenten informatie over het opstellen van de Transitievisie Warmte, het toepassen van de eerste versie van de Leidraad bij het maken van een lokale afweging bij de keuze voor een warmte-alternatief. En daarnaast kunnen gemeenten terecht met vragen over het opstellen van de aanvraag voor een proeftuin.