Aan de slag met de Verenigingsstrategie Gemeenten2024

Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee gemeenten en de VNG aan de slag gaan.

Gemeenten2024

Op de Algemene Ledenvergadering op 5 juni stemden de leden unaniem in met de belangrijkste koersbepalende thema’s, zoals versterken van de democratie, solidariteit binnen de vereniging, wederkerigheid in de bestuurlijke verhoudingen en voorstellen voor het meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

De eerste vervolgacties van de Verenigingsstrategie zijn in het VNG-bestuur van 4 juli aan de orde geweest.  

Meer informatie

Alle gemeenten hebben de Verenigingsstrategie ook per post ontvangen. De digitale versie vindt u hieronder.

Zie ook