2e tranche pilots praktijkleren gestart

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW zijn in 2019 pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo gestart. Deze pilots richten zich op werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt.

De eerste tranche van de pilot is begin van dit jaar gestart. Nu staat de 2e tranche open voor aanmelding.

Aanmelden

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s kunnen zich aanmelden voor deelname aan de pilot.  Zie voor meer informatie ook de brief die eind 2018 aan gemeenten is verstuurd: