VNG-reactie op wetsoverleg jeugd
13 november - Op maandag 18 november behandelt de Tweede Kamer het Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020. De VNG vraagt de aandacht van het kabinet voor de volgende... Lees verder
Handreiking integriteit decentrale politieke partijen
13 november - De Handreiking Integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen is geactualiseerd. De handreiking gaat in op het wervingsproces van kandidaten voor de volksvertegenwoordiging en faciliteert het gesprek over kwetsbaarheden en beheersmaatregelen. Er... Lees verder