Vervalste VOG’s in omloop
14 augustus - De VNG is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over het feit dat er vervalste Verklaring Omtrent Gedrag in omloop zijn. Deze week heeft een detacheringsbureau in de zorg contact opgenomen... Lees verder
Wijzigingen in de model-APV, zomer 2019
14 augustus - Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. We informeren u via een ledenbrief over de belangrijkste wijzigingen... Lees verder
Gemeenten aan de slag met lokale preventieakkoorden
13 augustus - Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak. De VNG biedt ondersteuning via het programma Lokale Preventieakkoorden. Het Nationaal Preventieakkoord... Lees verder
Terugkomdag Financieel Dialoogmodel
12 augustus - De VNG organiseert dit jaar op 15 oktober een terugkomdag voor gemeenten die gewerkt hebben met het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Tijdens de terugkomdag worden de uitkomsten gedeeld van hoe gemeenten het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet heeft... Lees verder