Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie en de activiteiten die uitgevoerd worden. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de wijze waarop de organisatie functioneert als facilitator van de samenwerking in de regio. Hij/zij maakt strategisch beleid voor DeSom en is verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling in relatie tot de opdrachten. De directeur overlegt regelmatig met het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Voorafgaand aan die vergaderingen wordt overleg gepleegd met de adviescommissie.

Peter Kuiken, directeur       Alexandra van Dorland, adjunct directeur

peterIMG_0983 (2)