Adviescommissie

Het algemeen bestuur van DeSom heeft een vaste adviescommissie ingesteld.
Deze commissie bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De voorzitter van de adviescommissie is Astrid Huisman (gemeentesecretaris Stede Broec).
De taken van de adviescommissie zijn het adviseren van het dagelijks bestuur en de directeur. De adviescommissie is als het ware het klankbord van de directeur.